Rijsenburg

Het terrein van de van oorsprong middeleeuwse ridderhofstad Rijsenburg ligt aan de Langbroekerwetering. Het oorspronkelijke kasteel en de later aangebouwde woonvleugels zijn begin 19de-eeuw gesloopt. Ook de tuinaanleg met een grand canal-achtige waterpartij is verdwenen.

Van het kasteelterrein resteren nog het - qua vorm gewijzigde - poortgebouw, funderingsresten en restanten van de historische boerderij op de voorburcht.  Het poortgebouw is in 1635 gebouwd in opdracht van C.F. van Heemskerk en G. van Culenborch van Rijsenburg en gaf toegang tot het ommuurde voorplein tussen de eerste en de tweede kasteelgracht.

Op dit voorplein stond van oudsher een boerderij. De nu aanwezige boerderij dateert uit omstreeks 1850 en is gebouwd op de fundamenten van de eerdere. Het poortgebouw werd in 1985 gerestaureerd.