Rodichem

Op 14 juni 1911 verkocht Johannes Blooker een stuk bos en 'terrein van vermaak' van ruim 4 ha aan J.C. Soeters uit Utrecht. Daarbij werd bepaald dat koper en latere eigenaar het recht van vrij uitzicht zal hebben over de Gezichtslaan. Dit was de 500 meter lange zichtas die op Blookers buitenplaats Zandbergen gericht was en die beplant was met Douglas dennen.

Als beƫindiging van deze zichtas liet Soeters naar ontwerp van de architect F.A. Bodde in 1912 zijn buitenhuis plaatsen, die eenvoudigweg 'De Overplaats' heette. Het omringende landschapspark met slingervijver was een ontwerp van H. Copijn. Vanwege de hoge ligging op de zandgrond werd specialist Moerkoert jr. uit Utrecht ingeschakeld die de 300 m2 grote vijver voorzag van een betonnen bodem.

In 1922 werd de buitenplaats verkocht aan W.P. Pelletier die er tot eind 1943 heeft gewoond. Hij was het die de naam veranderde in Rodichem naar het gelijknamige kasteel dat ten oosten van Woudrichem aan de Waal had gestaan. In 1952 werd Rodichem naar ontwerp van de Oosterbeekse architect J. Grijpma verkaveld in 107 bejaardenwoningen, verstrooid in paviljoens over het terrein 'teneinde het bestaande fraaie geboomte te sparen.'

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Park Rodichem 1, 3712 CA Huis Ter Heide, Nederland