Roosendaal

Alleen de theekoepel en het monumentale toegangshek herinneren nog aan de buitenplaats Roosendaal die hier aan de Vecht heeft gestaan. In 1960 werd het restant van het huis door de gemeente onteigend en in de jaren '70 afgebroken voor de aanleg van het Vechtzoompark. Op het inrijhek staat 'anno 1705' en 'Rosendaal'. Erachter is een geometrisch parkje aangelegd met de hoge flats van Overvecht op de achtergrond.

De oudste vermelding van het huis dateert uit 1680, als het huis door Pieter Alderwerelt wordt gekocht. Het grote classicistische huis is dan pas enkele jaren oud. Tegenover de ingang beschikte het huis over een soort aanlegsteiger in de Vecht, waar men ook kon zitten genieten van het uitzicht. Op een prent van Stoopendaal uit 1719 is ook de bestaande theekoepel, die de hoek van het terrein markeerde, te zien.

Uit de 18de-eeuw zijn ons enkele bewoners bekend, zoals Ernst Novisadi, muntmeester van de provincie Utrecht en Johannes Willem Swellengrebel, kanunnik van het kapittel van St. Jan. Vanaf 1798 is het huis in bezit geweest van de familie Doorman. Tussen 1823 en 1846 wordt het huis afgebroken op de noordelijk gevel na.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Vechtdijk 150, 3563 MA Utrecht, Nederland