Roozerust

Roozerust ligt in de historische dorpskern van Loenen aan de noordkant van de Dorpsstraat. Door splitsing is de buitenplaats weinig herkenbaar in de huidige situatie. Roozerust bestaat in hoofdzaak uit enkele aan de straat staande historische woonhuizen. 

De eerst bekende eigenaar van Roozerust is Cornelis de Roos (1682-1743), makelaar te Amsterdam. Vermoedelijk heeft hij rond 1736 de buitenplaats gesticht. Later in de 18de- en in de 19de-eeuw is de buitenplaats in handen van diverse eigenaren geweest. In 1871 werd Roozerust in twee delen verkocht: het noordelijke deel Dorpsstraat 23 met een klein stukje tuin en het zuidelijke eigenlijke Roozerust met het grootste stuk tuin en de theekoepel. Dit werd eigendom van Marinus Elisa Gousset van Heel. Hij brak de koepel af en herbouwde die op wat kleinere schaal. Tevens kocht hij eerder bij Roozerust behorende percelen terug. Rond 1900 werd het huis in twee woningen gesplitst, de tuin werd rond 1970 gedeeltelijk in parkeerterrein omgezet.