Rozenhoeve

Rozenhoeve is een grote witgepleisterde villa in chaletstijl. De chaletstijl komt vooral in de twee uitgewerkte kappen tot uitdrukking. De zeven vensters brede gevel met ingang in het midden is ongebruikelijk bij deze eind 19de-eeuwse villa’s en verraadt dan ook een oudere oorsprong.

In 1838 begint Seger van Doorn met de bouw van de buitenplaats, nadat hij de grond gekocht heeft van de Zeister burgemeester Nicolaas van Bern. Hij noemt de buitenplaats Landlust. In 1842 komt hij te overlijden. Baron van Reede van Oudtshoorn en zijn vrouw Amalia Singendonck kopen in 1888 de buitenplaats. Zij vragen de dichter des vaderlands Nicolaas Beets een passende naam voor de buitenplaats te bedenken. Het wordt Rozengaarde. Zij veranderen de naam in 1859 in de huidige naam Rozenhoeve. In deze periode wordt de villa vergroot en vindt er gronduitbreiding plaats. Tussen 1888 en 1915 heeft Felix Westerwoudt de buitenplaats in zijn bezit. Hij laat de villa grondig verbouwen en zorgt voor het huidige uiterlijk van de villa in de Zwitserse chaletstijl.

Vanaf 1919 tot 1989 is de villa niet in gebruik door eigenaren, maar wordt het gebouw verhuurd. Een aantal jaren is in de villa een pension gevestigd. In 1936 wordt de Zeister Vrije school er in gevestigd. In 1968 koopt de gemeente Zeist de villa met bijbehorende grond om het bestemmingsplan Zeist West ten uitvoer te kunnen brengen. Mede daarom stond rond 1970 de villa op de nominatie om gesloopt te worden. Echter door luide protesten van buurtbewoners en de Zeister Antroposofische gemeenschap is dit voorkomen. Vanaf 1989 wordt de villa particulier bewoond.