Schoonoord Abcoude

Het huidige huis Schoonoord werd in 1875 gebouwd voor de heer Van der Sleesen. De symmetrische, drie vensters brede voorgevel heeft een iets uitspringende middenpartij met daarin de toegang en is bekroond met een driehoekige fronton. Rechts in de voortuin staat een 18de-eeuwse theekoepel. Deze behoort sinds omstreeks 1800 bij de buitenplaats, zij het dat die toen op een andere plaats stond. De twee begin18de-eeuwse gemetselde pijlers met daarop de naam Schoonoord zijn een overblijfsel van de oorspronkelijke buitenplaats. Enkele boomgroepen en een vijver resteren nog van het oude park.

De geschiedenis van de buitenplaats gaat terug tot 1667 als de Amsterdamse chirurgijn Eugenius Fonteijn een stuk land aan de zuidzijde van het Gein in bezit heeft. Na zijn dood breidt zijn echtgenote Margaretha Zegers het bezit uit. Rond 1700 moet er een buitenplaats hebben gestaan. Eigenaar is dan David de Wildt, heer van Drakenstein en secretaris van de Admiraliteit van Amsterdam. In 1729 erft zijn zoon Job de buitenplaats. Na aanleg in 1935 van de N236 moest Schoonoord een groot deel van haar park prijsgeven.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Gein Zuid 60, 1391 JH Abcoude, Nederland