Schoonoord

De buitenplaats Schoonoord in Doorn ligt in een landschappelijke omgeving met een afwisseling van bos en weidepercelen. Jan van Muyden liet het oude Schoonoord, dat terugging op een middeleeuwse hofstede, afbreken en in 1732 een nieuw blokvormig huis bouwen. Hij breidde vervolgens de buitenplaats uit en legde een park aan. Een volgende eigenaar, Hendrik Swellengrebel jr., liet in 1780 de boerderij Vredenhoeve (Postweg 3) bouwen.

Waarschijnlijk begon hij ook met de verlandschappelijking van de toen nog formele tuin. Hierbij is Hendrik van Lunteren betrokken geweest, maar veel details zijn niet overgeleverd. Na 1861 werd het landgoed door de vererving van grote stukken grond sterk vergroot. In dezelfde periode werd het oude huis Schoonoord vervangen door het huidige landhuis. Kort daarna werd het landgoed echter weer verkleind. In 1875 kwam Schoonoord met slechts 19 ha. grond in bezit van een groep ondernemers, waarschijnlijk met de bedoeling de buitenplaats te verfraaien en door te verkopen. Jan Copijn, één van die ondernemers, heeft vervolgens de tuinaanleg gemoderniseerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de gronden verkaveld en bouwrijp gemaakt. Sinds 1947 doet het huis dienst als kantoor en conferentieoord.

Deze locatie boeken?

Conferentiecentrum Het Brandpunt op landgoed Schoonoord.