Soestbergen

Het huidige witgepleisterde, vijf vensters brede huis pal aan de weg dateert uit omstreeks 1830. Toen is de 17de-eeuwse buitenplaats Soestbergen aangekocht door de gemeente Utrecht om hier net buiten de stad het park te wijzigen in de Eerste Algemene Begraafplaats. Het huis werd daarbij als doodgraverswoning in empirestijl verbouwd. 

Mogelijk is het Pieter van der Burch geweest die het bezit van zijn moeder Johanna van Sneeck in de 17de- eeuw heeft uitgebouwd tot een echte buitenplaats. Hij liet zich in ieder geval 'heer van Zoesbergen' noemen. Zoesbergen was in de late 14de-eeuw een heerlijkheid van de heren van Vianen. De naam is een afgeleide van zoeslag of zoofslag, het recht om zoden te mogen steken voor het verstevigen van wegen en dijken. Beleningsakten uit de 16de- en 17de-eeuw spreken niet meer van zoeslag maar van soesbergen en zodenbergen.

In 1671 is Pieter overleden. Het huis vererft na enige jaren op zijn nicht Johanna Maria van der Burch, echtgenoot van Philibert de Clerque. Tot 1806 bleef het vervolgens in bezit van de Vlaamse familie De Clercque, later ook De Clercque Wissocq genaamd. Een nazaat deed afstand van zijn rechten en in 1829 werd de buitenplaats door de gemeente Utrecht gekocht.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Gansstraat 165, 3582 EG Utrecht, Nederland
  • Te bezoeken Deze organisatie is te bezoeken.