Sparrenheuvel

Sparrenheuvel is gebouwd door de destijds 29-jarige Amsterdamse rentenier Everard Cornelis Schröder. Met de verkoop van grote percelen grond, uit het bezit van de eigenaar van Slot Zeist in 1818, kwam hij in het bezit van de grond van het huidige Sparrenheuvel. Hij plantte een aantal sparren op het terrein en zo verkreeg het huis zijn naam.

Hij liet hier het landhuis bouwen en het park aanleggen. In 1886 werd er een koetsierswoning gebouwd aan de Driebergseweg. Tot in 1930 bleef het landhuis in particuliere handen. Daarna waren diverse instellingen eigenaar tot AKZO Plastics BV in 1969 de buitenplaats verwierf en achter het huis een groot kantoorgebouw neerzette. Latere eigenaren breidden deze kantoorbebouwing nog uit. Het landhuis zelf fungeert ook nog steeds als kantoor.