Tannenberg

De buitenplaats Tannenberg uit 1902 is gesitueerd midden in villapark Bosch en Duin. Het grote landhuis ligt in een park waarin het oorspronkelijke landschap, met zandheuvels en (dennen)bos, zoals dat bestond bij de aanleg van Bosch en Duin, bewaard is gebleven. 

Sinds 1946 is Villa Tannenberg het eigendom van de Dames Royaards Stichting en heeft het een sociaal maatschappelijk doelstelling. Zij hebben de villa tot 2065 in erfpacht gegeven aan het Utrechts Landschap. Deze erfpacht brengt de verplichting met zich mee dat het huis onderdak biedt aan sociaal maatschappelijk initiatieven.