Ter Wege

Ter Wege is gebouwd in 1905 in de trant van het Hollands classicisme, naar ontwerp van J.W. Hanrath in opdracht van mr. U.H. van Notten. De naam van het huis kan duiden op de zogenaamde 'Wegh der Weegen', zoals de 11 km. lange weg tussen Amersfoort en Utrecht dan wordt genoemd. Een ontwerp van Jacob van Campen.

Opvallend is de symmetrische voorgevel met zuilenwaranda en frontonbekroning. Ook het koetshuis op nr. 17a is van de hand van Hanrath. In 1912 werden beide panden door dezelfde architect nog vergroot, in opdracht van jhr. G.W.J. Hooft. 

Het huis is nu van de stichting Eleos, een organisatie die gespecialiseerd is in christelijke geestelijke gezondheidszorg.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Amersfoortseweg 17, 17a, 3735 LJ Bosch en Duin, Nederland