Vegtvliet

Tussen de Straatweg en de Vecht ligt het huis Vegtvliet in een tuin met landschappelijke aanleg. Rond de tuin staat een opvallend midden 18de-eeuws smeedijzeren hek.

Vegtvliet is een blokvormig classicistisch huis, gebouwd volgens laat 17de-eeuwse ontwerpprincipes. Het bestaat uit een souterrain met daarboven twee verdiepingen en een kap. Kenmerkend in de voorgevel aan de straatkant is de brede middenpartij, bekroond door een attiek met balustrade. Deze partij is rijk versierd met Lodewijk XV-motieven. De gevel aan de Vechtzijde heeft een vergelijkbare indeling, zij het soberder en minder gedecoreerd. De middenpartij wordt beƫindigd door een attiek met rocaille-motieven.

Bij Vegtvliet behoren nog een voormalige dienstwoning (Straatweg 222) en het voormalige koetshuis-stalgebouw (Straatweg 224), die beiden op ruime afstand van het hoofdhuis liggen.

Omstreeks 1665 liet Willem van den Broeck Vegtvliet bouwen naar ontwerp van Philips Vingboons. Uniek is dat de ontwerptekeningen bewaard zijn gebleven.

Rond 1750 liet Pieter Cliquet Vegtvliet grondig verbouwen, waarbij de gevel aan de straatzijde de huidige indeling kreeg en het interieur gemoderniseerd werd. Na Cliquet wisselde het buiten nog vaak van eigenaar. In de 20ste-eeuw is het huis gerestaureerd en het interieur ontdaan van vele kenmerkende details.