Voordaan

Voordaan in Groenekan ligt met de voorgevel naar de weg gekeerd. 
In de 16de-eeuw liet aartsbisschop Frederik Schenk van Toutenburg het jachthuis Voortaen bouwen aan de Bisschopswetering (nu Groenekanseweg). In de 18de-eeuw was dit ontwikkeld tot landgoed met 'heerenhuis', bekend als Voordaan. Tot twee keer toe werd het huis afgebroken en opnieuw opgebouwd. In het begin van de 20ste-eeuw kreeg het zijn huidige neoclassicistische aanzien. De indeling van het interieur is ten dele oorspronkelijk. In 2001 is Voordaan gerestaureerd en het is nu in gebruik als kantoor.

Oopjen Coppit, de vrouw op het dubbelportret van Rembrandt uit 1643, woonde sinds 1647 op Voordaan. Na het overlijden van Marten Soolmans, de man van het dubbelportret, trouwde zij met Martijn Daij, de toenmalige eigenaar van Voordaan. Oopjen nam de schilderijen vanuit Amsterdam met zich mee. Uit de lijsten van ladingen van schuiten en uit beschrijvingen van de inboedel in de archieven van de gemeente Maartensdijk blijkt dat de twee portretten van Oopjen en Marten ’s zomers ook daadwerkelijk in Voordaan gehangen hebben.

Het Rijksmuseum deed in 2021 t.g.v. de tentoonstelling Slavernij onderzoek naar Oopjen.  Daaruit bleek dat zij flink profiteerde van de slavernij. De familie van haar man Marten Soolmans was rijk geworden dankzij hun suikerraffinaderij, die direct afhankelijk was van de plantages in Zuid-Amerika.
Oopjens’ tweede man, Maerten Daey, werkte voor de WIC in Brazilië. Hij verwekte daar een kind bij een tot slaaf gemaakte vrouw. Uit het levensverhaal van Oopjen blijkt hoe de Europese rijkdom direct verband hield met de slavernij in de koloniën.

 

Meer lezen over Oopjen en Groenekan?

Lees dan het themanummer St. Maerten uit 2016 van de historische vereniging Maartensdijk.

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Groenekanseweg 85, 3737 AC Groenekan, Nederland