Vrederust Vreeland

Vrederust uit de 18de-eeuw is wat betreft oppervlakte een kleine buitenplaats, gelegen binnen de bebouwde kom van Vreeland. Op het terrein staan tussen de straat en de Vecht het hoofdhuis, een theekoepel en een koetshuis. Er is een aan de Vecht gelegen tuin, afgezet met ijzeren empirehek langs het Jaagpad. Op de uiterste punt staat de theekoepel uit eind 18de-eeuw.

Het huis is ontstaan door samenvoeging in de 18de-eeuw van twee voormalige pakhuizen. De dubbele gevel aan laat de oorspronkelijke situatie zien. De witgepleisterde gevel aan de Vecht in empire-stijl kwam begin 19de-eeuw tot stand. Uit dezelfde periode dateert het kleine koetshuis schuin achter het huis. In de 20ste-eeuw werd Vrederust in opdracht van jhr. G.E. Loudon grondig gerestaureerd en verfraaid.