Vreedenhorst

Vreedenhorst is een 17de-eeuwse buitenplaats op de oostelijke Vechtoever, ten noorden van Vreeland. De buitenplaats werd in de 18de-eeuw gemoderniseerd. In de kelders is nog ouder muurwerk teruggevonden, dat doet vermoeden dat het huis een laatmiddeleeuwse oorsprong heeft. Vanaf de tweede helft van de 18de-eeuw tot het begin van de 19de-eeuw was op Vreedenhorst een katoendrukkerij gevestigd.

Het blokvormig witgepleisterd hoofdgebouw behoort tot het herenhofstede-type, en is in de loop van de eeuwen verschillende malen verbouwd. Tegen de zuidwest gevel van het hoofdgebouw staat een druivenkas uit ca 1910. In de noordoost hoek van het terrein staat een koetshuis uit het begin van de 20ste-eeuw, nu in gebruik als woning.

In 2013 is door interviewster Renee Bink en filmer Tjebbe Venema voor het project 'Op en rond de buitenplaats' i.o.v. het Vechtsnoer een beeldportret gemaakt van Vreedehorst en de bewoners.