Weerdesteyn

Via een lange oprijlaan, door een 19de-eeuws parkbos is de woontoren met poortgebouw te vinden. De van oorsprong middeleeuwse woontoren Weerdesteyn is gedeeltelijk driedubbel omgracht. Het geheel van toren en onderbouw is voorzien van een ommuring met een poortdoorgang.

Mogelijk is het kasteel rond 1300 gebouwd door Philips van Weerdesteyn. Het eenvoudige bakstenen poortgebouw dateert uit 1642. Bij Weerdesteijn hoort ook een gelijknamige langhuisboerderij (Weerdesteynselaan 3) uit 1876.

Weerdesteyn heeft vele eigenaren gehad. Sinds eind 18de-eeuw zijn het kasteel en de langhuisboerderij in het bezit van de katholieke familie De Wijkerslooth de Weerdesteyn. In "Wandelen door Nederland met pen en potlood" schrijft Jacobus Craandijk over 'Weerdestein ' rond 1884.

 

Langs een wetering, die het goed doorsnijdt, staan schoone, gezonde eiken in menigte, hun frissche takken uitslaande over het stille, heldere water en tusschen hun breede kroonen komt de toren van het naburige kasteel Weerdestein even boven zijn bosch te voorschijn.

Jacobus Craandijk (1834-1912)