Welgelegen

Van de grote 19de-eeuwse buitenplaats Welgelegen resteren nog delen van het landschapspark, waaronder de slingervijver met een eilandje en enkele bomen. Het pand Vijverlaan 21, 'Op de Terp' geheten, is gebouwd op de vroegere ijskelder van de buitenplaats. Voorts is nog een tuinmanswoning uit 1856 (Vijverlaan 12) behouden gebleven. 

Omstreeks 1817 werd de buitenplaats Welgelegen gesticht door W. Koopman en zijn broer. De grond behoorde aan het landgoed Dennenburg en werd in erfpacht uitgegeven. Rechts tegenover de huidige villa Sterrebosch (Hogesteeg 2) stond het neogotische buitenhuis van Welgelegen. Na het aflopen van de erfpacht in 1842 kwam het geheel weer in handen van de familie Van der Muelen, de eigenaar van Dennenburg. In de jaren 1930 werden grote delen van het achterliggende park voor villabouw verkaveld. Nadat kort na de Tweede Wereldoorlog het huis afgebroken werd volgde de rest van het park in 1954 met de bouw van 26 woningen naar ontwerp van architect P.J. Houbolt in Delftse Schoolstijl.

Lees ook

Dennenburg