Zuylestein

Het oorspronkelijk uit de Middeleeuwen daterende Zuylestein ligt tussen Leersum en Amerongen, ten zuiden van de Rijksstraatweg. Het middeleeuwse kasteel is verdwenen. Een klassiek ogend pand is nu het hoofdgebouw. Aan de weg staat het 17de-eeuwse poortgebouw en in 1895 sterk gerestaureerd met een wapensteen van Nassau-Zuylestein boven de doorgang. 

Zuylestein is van oorsprong een 14de-eeuwse ridderhofstad. In 1551 en in 1631-'35 is het kasteel verbouwd en vergroot. 

In 1945 verwoestte een bombardement het gebouw. Op enige afstand van het voormalige kasteel is in 1981-'83 een nieuw huis Zuylestein opgetrokken.

Stadhouder Frederik Hendrik van Oranje Nassau heeft als Heer van Leersum en Zuylestein veel wijzigingen aangebracht aan zijn in de jaren '30 van de 17de-eeuw aangekochte buitenplaats en park.

Midden jaren '60 van de 20ste-eeuw vond een grondige restauratie plaats van de ongeveer 800 meter lange tuinmuren en de bijgebouwen zoals het poortgebouw en de oranjerie.

In 2024 is het beheer van het landgoed overgedragen aan de Stichting Twickel. Van oudsher is er een warme band tussen beide landgoederen. Marie gravin van Aldenburg Bentinck vertrok honderd jaar geleden van haar geliefde kasteel Zuylestein, waar zij ruim twintig jaar woonde, naar kasteel Twickel in Delden vanwege haar huwelijk met dr. Rodolphe Fréderic baron van Heeckeren van Wassenaer, heer van Twickel. Mevrouw van Heeckeren bracht in 1953, enige jaren na de dood van haar man, het omvangrijke bezit onder in de Stichting Twickel.

Leestip

Ter gelegenheid van Open Monumentendag
Amerongen in 2023 is het themaboekje
Zuylestein Levend Erfgoed” verschenen.

Landgoed Zuylestein bezoeken?

Het Huis Zuylestein wordt particulier bewoond en is niet te bezoeken. Het Landgoed is opengesteld voor wandelaars. Er zijn verschillende routes en er is een moestuinwinkel.

Kijk voor meer informatie op de website.

Overnachten op dit Landgoed?

Landgoed Zuylestein heeft twee bijzondere verblijven: vakantiehuis de 'Jagthut' en de 'Belle van Zuylen Vleugel'. Met jouw verblijf draag je een steentje bij aan de instandhouding van het Landgoed!