Copyright

Beeldverantwoording

De afbeeldingen van de provincie Utrecht zijn afkomstig uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur database van de provincie Utrecht en onder Creative Commons CC by 4.0 vrijgegeven voor distributie voor niet-commercieel gebruik.

Wanneer er geen Creative Commons link bij een afbeelding is opgenomen, dient bij hergebruik of publicatie toestemming te worden gevraagd aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hier zorgvuldig mee om te gaan: misbruik is strafbaar. Neem bij twijfel contact met ons op via info@utrechtsebuitenplaatsen.nl.

Copyright © 2022 Landschap Erfgoed Utrecht.